Kundbemötande

Vårt kundbemötande

ProInfo Management genomför tjänsten kvalitetskontroll inom kundbemötande och service på kunders begäran. Syftet är att lyfta fram starka sidor hos företaget i kontakter med kunder och potentiella kunder samt att lyfta fram sidor som bör förbättras.

Idag är företagskommunikation och information gentemot kunder och allmänheten väldigt viktig. Missvisande information samt dåligt bemötande från företaget resulterar i tappade kunder. Därför är det viktigt att ge ett serviceinriktat, professionellt och kompetent bemötande. Att förbättra sig inom kundbemötande innebär inga stora resurser men resultatet är alltid gynnsamt för företaget.

Tjänsten upplevs som mycket användbar bland företag där de via en rapport snabbt får en överblick över personalens bemötande och förmedlande av varumärket. Tjänsten skräddarsys till varje företag för att ge ett så användbart material som möjligt. Även mer personliga utvärderingar och konkurrent-analyser är möjliga att beställa. Kontakta oss för referenser.