Om oss

ProInfo är en företagskoncern

med mångårig erfarenhet inom marknadssegmenteringar med hjälp av informationsdatabaser. Vi består av fem sektioner med spetskompetens inom varje respektive område. Vi kan erbjuda företag allt från externa enskilda lösningar till att bygga specialanpassade databaser med tillhörande verktyg på plats.

Vår vision

är att skapa långsiktiga relationer där kundens direkta eller indirekta behov lyfts upp på en enkel och lättbegriplig nivå. Proinfo är en direkt länk mellan kundens primära och sekundära målgrupp vilket effektiviserar kundens marknadsbearbetning. Vi erbjuder verktyg som förädlar befintliga eller nya databaser.

Vi strävar efter

ett målinriktat och kundorienterat arbete där vi vill öka förståelsen för en aktiv informationshantering och ett aktivt segmenteringsarbete. För att uppnå vår målsättning använder vi oss av visuella exempeldatabaser där kunden på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan se förändringar och tolka materialet.