Policy

Privat policy

ProInfo skall leverera lösningar och tjänster som fullt ut stämmer överens med kundens förväntningar. Målsättningen är att skapa processer som leder till ständiga kvalitetsförbättringar och att reducera felmarginalen till ett minimum. Bedriva en verksamhet som genererar en skapande arbetsmiljö vilket stimulerar alla medarbetare till att deltaga i utvecklingsarbetet. Vara standardsättare inom branschen när det gäller kvalitet, och fokuserat arbeta mot en position som den bästa konsulten, partnern och leverantören av kvalitetslösningar, som uppfyller kundernas krav och förväntningar.

Initiativ för att verkställa målen

Kommunicera tydliga villkor till våra kunder och följa dom till 100%. Alla delar i verksamheten är kvalitetsansvariga för egna processer. Samtliga medarbetare engageras i ett ständigt pågående kundorienterat förbättringsarbete. Ambitionen att göra rätt från början. Alla insatta förbättringsåtgärder mätas och följas upp. Tydliga och mätbara mål skall vara vägledande i förbättringsarbetet. Anställa och behålla kompetenta medarbetare, som är kvalitetsmedvetna och har de yrkesmässiga och mänskliga kvalifikationer som krävs för att utföra de uppdrag som ProInfo åtar sig.