Välkommen till ProInfo

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet.

Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer där kundens direkta eller indirekta behov lyfts upp på en enkel och lättbegriplig nivå.  Vi är länken mellan konsumenten och företaget och erbjuder verktyg som förbättrar befintliga eller nya databaser. Vilket leder till att kunden når bättre resultat med sin marknadsbearbetning, får en mer aktiv informationshantering.

För att uppnå vår målsättning använder vi oss av visuella exempeldatabaser där kunden på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan se förändringar och tolka materialet.

Vi är en företagskoncern med mångårig erfarenhet inom marknads-segmenteringar med hjälp av informationsdatabaser. Vi består av fem sektioner med spetskompetens inom varje respektive område. Vi kan erbjuda företag allt från externa enskilda lösningar till att bygga specialanpassade databaser med tillhörande verktyg på plats.